Sreda / Wednesday, 10. 11. 2021
8.30–9.00 Registracija udeležencev / Registration
9.00–9.15 Otvoritev strokovne konference / Opening
Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport / Ministry of Education, Science and Sport

 

Mojmir Klovar,

direktor Šolskega centra Celje in predsednik programskega odbora / director of School Centre Celje, president of the Programme Commitee

9.15–10.30 Vabljena predavanja / Invited lectures
Vzorčno mesto Velenje – najsodobnejša učilnica v Evropi / Pattern city Velenje – the most modern classroom in Europe

Miha Cojhter in Erik Kapfer

(Vzorčno mesto Velenje, Slovenija)

 

Ekosistemske rešitve za sedanjost in prihodnost / Ecosystem-Based Solutions for Present and Future

ddr. Ana Vovk

(Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru)

10.30–11.00 Odmor za kavo / Coffee break
11.00–13.00 –          Sekcija 1 / Section 1: Kreativna raba digitalne tehnologije v vzgojno-izobraževalnem procesu / Creative use of digital technology in educational process

–          Sekcija 2 / Section 2: Jaz kot … / Me as …

–          Sekcija 3 / Section 3: Trajnost v vzgojno-izobraževalnem procesu / Sustainability in educational process 

13.00–14.00 Kosilo / Lunch
14.00–18.00

 

 

(15.30–16.00: odmor za kavo / coffee break)

–          Sekcija 1 / Section 1: Kreativna raba digitalne tehnologije v vzgojno-izobraževalnem procesu / Creative use of digital technology in educational process

–          Sekcija 2 / Section 2: Jaz kot … / Me as …

–          Sekcija 3 / Section 3: Trajnost v vzgojno-izobraževalnem procesu / Sustainability in educational process 

 

Četrtek / Thursday, 11. 11. 2021
9.00–10.30 Vabljena predavanja/ Invited lectures
10.30–11.00 Odmor za kavo / Coffee break
11.00–13.00 –          Sekcija 1 / Section 1: Kreativna raba digitalne tehnologije v vzgojno-izobraževalnem procesu / Creative use of digital technology in educational process

–          Sekcija 2 / Section 2: Jaz kot … / Me as …

–          Sekcija 3 / Section 3: Trajnost v vzgojno-izobraževalnem procesu / Sustainability in educational process 

13.00–14.00 Kosilo / Lunch
14.00–17.30

 

 

(15.30–16.00: odmor za kavo / coffee break)

–          Sekcija 1 / Section 1: Kreativna raba digitalne tehnologije v vzgojno-izobraževalnem procesu / Creative use of digital technology in educational process

–          Sekcija 2 / Section 2: Jaz kot … / Me as …

–          Sekcija 3 / Section 3: Trajnost v vzgojno-izobraževalnem procesu / Sustainability in educational process  section 3: Sustainability in educational process 

17.30–18.00 Zaključek konference / Conference closing