O konferenci

Prilagodljivost in raznolikost sta stalnici v izobraževanju. Klasične učilnice se (lahko) spreminjajo v kreativna učna okolja, učni procesi pa morajo slediti spremembam v družbi in novi realnosti. Strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju moramo pripraviti na izzive, ki jih prinašajo družbene spremembe in uporaba novih tehnologij v virtualni in dejanski učilnici onkraj nekoč disciplinarnih meja. Posledica tega je potreba po nadgradnji kompetenc strokovnih delavcev. 

Na Nacionalni strokovni konferenci Kreativna učna okolja bomo iskali primere dobrih praks konkurenčnih primerjav svojega dela z drugimi na teh področjih. Udeleženci bodo imeli priložnost za identifikacijo in analizo primerov dobrih praks, povezovanje tehničnih znanj z umetnostjo, razvijanje svojih potencialov, kreativnost, odličnost in kritično razmišljanje.