Vzorčno mesto Velenje – najsodobnejša učilnica v Evropi

Vzorčno mesto Velenje, ustanovljeno 2018 (Pattern.City) je ekosistem izobraževanja, namenjen raziskavam in razvoju inovacij v sodelovanju izobraževalne sfere in gospodarstva, ki deluje po principu Quintuple Helix Innovation model. Učenci v Vzorčnem mestu na najsodobnejši način raziskujejo, ustvarjajo, širijo svoja obzorja in se preko interaktivnih orodij seznanjajo s sodobno znanostjo in tehnologijo. Ob tem razvijajo kompetence digitalne pismenosti, medpredmetnega povezovanja in inovativnega iskanja rešitev. Izziv digitalne transformacije v šolskem sistemu je naša prioritetna naloga. Nove tehnologije kot orodje za učenje učence motivirajo, hkrati pa jim ponujajo tehnologijo, ki jim je znana iz vsakodnevnega življenja. Na ta način lahko učencem optimiziramo začetek učenja ter določimo težavnost vertikalnega izobraževanja. V Vzorčnem mestu iščemo točko raziskovanja taksonomije učenja in razumevanje zapletenih učnih snovi. Analiziramo  aktivno učno pot učenčeve dejavnosti, ki poleg učenja snovi vključuje njihovo kognitivno, afektivno in psihomotorično osebnost. Namen učnih postavitev, vrednotenja in raziskovanja je iskanje novih metodoloških prijemov, ki je sorazmerno s pogledom učenca na trenutni razvoj tehnologije. Do danes je Vzorčno mesto obiskalo preko 25000 učencev iz celotne Slovenije.

 

Kdo je Miha?

Miha Cojhter je skupaj z Erikom Kapferjem idejni lastnik in soustanovitelj Vzorčnega mesta Velenje. Vzorčno mesto deluje kot razvojno raziskovalni oddelek Univerze za družbo (Ljudska univerza Velenje). Miha je magister računalniške znanosti in vodja izobraževalnega dela Vzorčnega mesta. Raziskuje pomen izobraževanja, znanosti in umetnosti, kar je moč prebrati v več strokovnih člankih. Njegova dela s področja izobraževanja, znanosti in umetnosti najdemo v Ameriki in Evropi. Kot rezident Avstrije zadnjih nekaj let intenzivno deluje v Velenju in Sloveniji in preko projektov vzpostavlja boljše izobraževalne pogoje in pridobivanje veščin. Najprepoznavnejši projekti so: Interaktivne učne postavitve Vzorčnega mesta (Robolektrika, 10.000milj, Vojne Sveta, Pozabljeni svet in Underconstruction, Vesolje 360° Center Noordung, Med drevesom in zibelko, Modni velikani, Učni parki Šaleške doline, Pohodniške poti Zgornje Savinjske doline, muzej flosarstva Ljubno, v pripravi je Prva pametna učilnica na podeželju in še mnogo drugih.

Strokovna področja njegovega dela so: razvoj izobraževalnih metod, raziskovalni učni program, idejna zasnova učenja, izdelava kurikulov za učence in izobraževanje učiteljev, razvoj interaktivnih izobraževalnih programov s pomočjo sodobne tehnologije, razvoj interaktivnih učnih orodij, svetovanje na področju sodobnih trendov, storytellinga in realizacije projektov.