Petnica – popolno okolje za nadarjene

Istraživačka stanica Petnica (Znanstveni center Petnica) je največja in najstarejša neprofitna organizacija za izvenšolsko, neformalno naravaslovno izobraževanje v Jugovzhodni Evropi. Od leta 1982 je organizacija izvedla več kot 2.500 seminarjev, delavnic, raziskovalnih taborov itd. za skoraj 50.000 učečih se in učiteljev. Petnica zagotavlja edinstveno navdihujoče okolje za izvajanje poletne naravoslovne šole, predvsem za nadarjene na vseh področjih od športa in glasbe, do gledališča in literature. ki prihajajo iz različnih socialnih, izobraževalnih in verskih okolij.

 

Kdo je Nikola?

Nikola Božić je programski direktor Istraživačke stanice Petnica. Je učitelj naravoslovja in govornik na dogodkih TEDx. Bil je odgovorni urednik Popular Science Magazin (srbska izdaja) in urednik znastvene rubrike na B92.net. Leta 2013 je prejel državno priznanje “Neven” za knjigo Astronomy, najbolj popularno naravoslovno knjigo za mlade. Za svoj izjemen dosežek k promociji znanosti mu je Ministrstvo za znanost Republike Srbije leta 2010 podelilo priznanje ˇMilutin Milankovic”. Bil je predsednik Odbora mladih raziskovalcev Srbije. Francija ga je odlikovala z viteško medaljo viteškega reda na področju znanstvenega in izobraževalnega sodelovnja med Srbijo in Francijo.

Strokovna področja njegovega dela so: upravljanje, razvoj in evalvacija izobraževalnih programov; eksperimentalni izobraževalni programi; delo z nadarjenimi otroki; razvoj programov za usposabljanje učiteljev; razvoj inovativnih in eksperimentalnih izobraževalnih programov; razvoj odličnosti mladih; naravoslovni izobraževalni programi; multidisciplinarno in interdisciplinarno izobraževanje; sodobne metode poučevanja; anketno učenje; najboljše prakse učenja; izobraževalne politike.