Didaktika v obdobju izobraževanja 4. 0.

Svet prihodnosti na področju dela ni več prihodnost kot jo poznamo danes. Digitalizacija in avtomatizacija vplivata na naša življenja na vseh področjih. Industrija 4.0, blaginja 4.0 in trgovina 4.0 vplivajo na naše spretnosti 21. stoletja.

V tem kontekstu so mnogi inovativni danski projekti prinesli razvoj novega modela »ROBOdidactic«. Model promovira poučevanje, ki vključuje digitalno proizvodnjo, programiranje, robotsko tehnologijo in navidezno realnost. Poučevanje tehnološke produkcije je povezano z aspekti digitalne pismenosti in sodelovanja z različnimi deležniki v okolju.

 

Kdo je Regina?

Regina je ustanoviteljica in direktorica podjetja Moeve. Njeno delo je  prepoznavanje, odkrivanje in uveljavljanje novih trendov v procesu izobraževanja.

Ukvarja se s projektnim managementom velikih pedagoških inovacijskih projektov tako na Danskem kot tudi v mednarodnem okolju. Ustvarja pogoje za kroženje in širjenje novih idej med zaposlenimi na področjih izobraževanja. Je strokovnjakinja na področju izobraževanja odraslih in projektnega menedžmenta. Sodeluje tudi v strokovnih raziskavah, študijah in analizah, ki se dotikajo njenega področja.