Pogosta vprašanja

Ali bo konferenca v jeseni v vsakem primeru izpeljana, fizično ali na daljavo?

Trenutna situacija nam ne dopušča, da bi lahko z gotovostjo trdili,  na kakšen način bo konferenca izvedena. Prizadevamo si, da bo konferenca izvedena v fizični obliki, če pa bodo vladni ukrepi na področju zbiranja še vedno zaostreni, načrtujemo spletno izvedbo konference. V kratkem bomo pripravili načrt z izbiro videokonferenčnega orodja in načina, na katerega se bo konferenca izvajala. O tem vas bomo obvestili in vam podali vsa potrebna navodila.

 

Ali še zmeraj velja, da bo konferenca mednarodna?

Konferenca ostaja mednarodna ne glede na način izvedbe.

 

Ali spremembe Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive kako vplivajo na izvedbo konference?

Ker nismo pristojni za tolmačenje pravilnika, smo se po dodatna pojasnila obrnili na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kjer so nam sporočili, da je v javni razpravi predlog novega pravilnika (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11068), katerega spremembe se nanašajo tudi na izvedbo referatov na konferencah. Ker pa je postopek napredovanja strokovnega delavca, zaposlenega na področju vzgoje in izobraževanja upravni postopek, se dodatno strokovno delo lahko točkuje in vrednoti šele, ko je pri ministrstvu vložen predlog za napredovanje v naziv, skupaj z ustreznimi dokazili, ki se med drugim nanašajo tudi na opravljeno dodatno strokovno delo. Konkretnih pojasnil glede ovrednotenja opravljenega dodatnega strokovnega dela, ni mogoče dajati za morebitna prihodnja napredovanja.  Praktično to pomeni, da se o posamezni zadevi lahko odloča šele, ko se postopek prične na podlagi dokumentacije, ki je v postopek vložena za posameznega strokovnega delavca, zato so spodnje navedbe zgolj informativne narave glede na trenutno veljavni Pravilnik o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10).

 

Kako dolgo predstavitev bo imel posamezni udeleženec glede na spremembe pravilnika?

Vsak udeleženec bo imel 20 min za predstavitev svojega prispevka.