Rok za prijavo se je iztekel. Prijavnico še vedno lahko izpolnite, vendar vas bomo uvrstili na čakalno listo.

  Podatki o udeležencu
  Podatki o plačniku kotizacije

  Navodilo za plačilo kotizacije boste prejeli 27. 9. 2021 na e-naslov plačnika.

  Točke za napredovanje

  Udeleženci, zaposleni v šoli ali sorodni ustanovi, ki bodo na konferenci sodelovali s predstavitvijo samostojnega referata, bodo v skladu s 3. alinejo c) razdelka 20. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/2002, 123/2008, 44/2009, 18/2010 in 113/20) upravičeni do 3 točk.

  Varstvo osebnih podatkov

  V okviru prijave na Nacionalno strokovno konferenco Kreativna učna okolja se zbirajo tudi vaši osebni podatki, s katerimi postopamo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov. V skladu z navedeno uredbo lahko izkoristite tudi naslednje pravice v zvezi z osebnimi podatki:
  · pravica do dostopa do osebnih podatkov: pravico imate zahtevati informacijo o tem, ali se obdelujejo vaši osebni podatki. V primeru, da do obdelave vaših osebnih podatkov prihaja, lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in določene informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo);
  · pravica do popravka osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da popravimo oz. dopolnimo nepopolne oz. netočne osebne podatke, ki jih obdelujemo;
  · pravica zahtevati omejitev obdelave: pravico imate zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov);
  · pravica do izbrisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo. Pravica do izbrisa je omejena in se nanaša zgolj na tiste podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Sem ne sodijo vaši osebni podatki, ki smo jih dolžni voditi, ker nam tako veleva zakon ali jih vodimo zaradi izvrševanja pogodbenega odnosa oz. zakonitega interesa, ki ga imamo;
  · pravica do pritožbe: če menite, da so bile pravice pri obdelavi osebnih podatkov kršene, imate pravico do pritožbe oz. prijave pri Informacijskem pooblaščencu.

  Vse zgoraj naštete pravice lahko uresničujete tako, da nam pišete na naslov Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali po elektronski pošti: info@sc-celje.si. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je odvetnica Kaja Dosedla.

  Nacionalna strokovna konferenca Kreativna učna okolja je javni dogodek, ki bo fotografiran in sneman bodisi s strani organizatorja, bodisi udeležencev in / ali prisotnih medijev, z namenom objavljanja v publikacijah, na spletni strani in uradnih socialnih omrežjih konference in Šolskega centra Celje, za promocijo ter medijsko poročanje.

  Z oddajo prijave soglašam, da sem seznanjen/-a z obdelavo in načini varovanja osebnih podatkov.