Kotizacija na udeleženca znaša 80,00 eur (vključuje DDV).

Kotizacija vključuje:

  • objavo prispevka v zborniku prispevkov (v e-obliki),
  • gradivo za udeležence,
  • prigrizke.

Kotizacija mora biti poravnana pred konferenco, najpozneje pa do 22. 10. 2021.