Zbornik prispevkov bo objavljen na dan konference.