Navodila za pisanje prispevka

Navodila za predstavitev prispevka

 

PowerPoint predloga

Logotip konference

 

POMEMBNO!

Prispevek mora biti napisan v slovenskem ali angleškem jeziku, obsega pa lahko največ 15.000 znakov (s presledki) oz. 8 strani (brez seznama virov in literature ter brez prilog).

Povzetek prispevka mora biti napisan v slovenskem IN angleškem jeziku.

Prispevek mora biti lektoriran in oblikovan v skladu z navodili za pisanje prispevka.

Ob oddaji prispevka je obvezna tudi izpolnjena in podpisana Izjava o avtorstvu.

Prispevek pošljite v docx in PDF formatu do 24. 8. 2020 na konferenca@sc-celje.si. Prispevke bo pregledal programski odbor, o pripombah oz. rezultatih pa boste obveščeni do 25. 9. 2020 po elektronski pošti. Vsi sprejeti prispevki bodo v celoti objavljeni v zborniku, ki bo izdan v e-obliki.

Predstavitev prispevka pošljite do 2. 11. 2020 na naslov konferenca@sc-celje.si