PRISPEVEK

Za pisanje uporabite Predlogo za pisanje prispevka. Poglavja lahko preimenujete, izbrišite pa tisto, česar ne potrebujete.

Prispevek mora biti napisan v slovenskem ali angleškem jeziku, obsega pa lahko največ 6 strani (skupaj z izvlečkom in literaturo, a brez prilog). Vsebovati mora kratek uvod in teoretična izhodišča ter primere dobre prakse. Povzetek mora biti preveden tudi v angleški jezik. Morebitne priloge (slikovno gradivo, grafi itd.) umestite na konec prispevka med Priloge.

Prispevek mora biti pred oddajo lektoriran.

Ob oddaji prispevka je obvezna tudi izpolnjena Izjava o avtorstvu.

Prispevek pošljite do 22. 8. 2022 na naslov konferenca@sc-celje.si. Prispevke bo pregledal programski odbor, o pripombah oz. rezultatih pa boste obveščeni do 28. 9. 2022 po elektronski pošti. Vsi sprejeti prispevki bodo v celoti objavljeni v zborniku, ki bo izdan v e-obliki.

Prispevki, ki ne bodo upoštevali vsebinskih ciljev in/ali ne bodo oblikovani po navodilih, bodo zavrnjeni ali vrnjeni v dopolnitev.

 

PREDSTAVITEV

Za predstavitev prispevka lahko uporabite Predlogo za PowerPoint predstavitev. Natančnejša navodila za predstavitev še sledijo, predstavitev posameznega prispevka pa bo trajala 10 minut.

V kolikor boste uporabili katerega od drugih načinov predstavitve, morate vsaj na naslovnici uporabiti logotip konference.

Predstavitev prispevka pošljite do 4. 11. 2022 na naslov konferenca@sc-celje.si.

Skip to content