PRISPEVEK

Za pisanje strokovnega prispevka uporabite spletno orodje (Beta različica).

Staro geslo za vstop v orodje že obstoječih uporabnikov ni več veljavno, zato ob prijavi dobite novega.

V spletno orodje se prijavite s podatki, ki jih boste ob prijavi prejeli po elektronski pošti. Z izpolnjevanjem pripravljenih polj v zavihku »Pisanje prispevka« napišete prispevek, ki ga lahko večkrat shranite s klikom na gumb na dnu strani. Pri tem bodite pozorni, da pri možnosti »Shrani kot osnutek«, izberete možnost »Da«.

Če želite nadaljevati s pisanjem že shranjenega prispevka, v zavihku »Vaši prispevki« izberite ikono za urejanje (svinčnik). Prispevek posodobite s ponovnim shranjevanjem prispevka.

Prispevek mora biti pred oddajo lektoriran. Dokument za lekturo lahko prenesete v zavihku »Vaši prispevki«, s klikom na ikono za prenos (puščica). Prispevek se vam shrani v .doc obliki. Na tej stopnji lahko preverite dolžino vašega prispevka, ki mora biti med 6 in 7 strani besedila (brez povzetka in virov). Oblike prispevka v tem formatu ne spreminjajte.

V prispevek ne dodajajte slikovnih gradiv, temveč naj vsebuje le besedilo. Slikovno in drugo vizualno gradivo pa je seveda zelo zaželeno pri vaši predstavitvi na konferenci.

V kolikor se pri pisanju soočate s kakršnimikoli izzivi, nam to sporočite na konferenca@sc-celje.si.

Pri pisanju prispevka upoštevajte natančnejša navodila in kriterije.

 

Oddaja prispevka

Ko želite prispevek oddati, na dnu zavihka pri možnosti »Shrani kot osnutek« izberite možnost »Ne«. S tem se vam onemogoči nadaljnje urejanje oz. posodabljanje prispevka, še vedno pa lahko prispevek prenesete.

Z oddajo strokovnega prispevka izjavljate, da ste njegov avtor in da gre za prvo predstavitev prispevka.

Prispevek oddajte do 14. 7. 2024. Prispevke bo pregledal programski odbor, o pripombah oz. rezultatih pa boste obveščeni do 16. 9. 2024 po elektronski pošti. Vsi sprejeti prispevki bodo v celoti objavljeni v zborniku, ki bo izdan v e-obliki.

Prispevki, ki ne bodo upoštevali vsebinskih ciljev in/ali ne bodo oblikovani po navodilih, bodo zavrnjeni ali vrnjeni v dopolnitev.

 

PREDSTAVITEV

Za predstavitev prispevka lahko uporabite Predlogo za PowerPoint predstavitev ali drugo orodje. Predstavitev posameznega prispevka bo trajala 10 minut. Predstavitev teoretičnih izhodišč naj bo kratka, osredotočite pa se na vaš primer dobre prakse in ugotovitve. Zaželeno je, da dodate vizualno gradivo, ki v sam prispevek ni vključeno.

V kolikor boste uporabili katerega od drugih načinov predstavitve, morate vsaj na naslovnici uporabiti logotip konference.

Predstavitev prispevka pošljite do 1. 11. 2024 na naslov konferenca@sc-celje.si.

Skip to content