Hitro razvijajoča se družba, ki temelji na digitalizaciji in trajnostnih spremembah, kliče po izjemnem odzivu in spremljanju vseh, ki smo v koraku z mladimi. Potrebne so spremembe, napredek in izobraževanje, da bi lahko mlade podprli in vzpodbujali na njihovi poti v inovativnost, ustvarjalnost, podjetnost in trajnostno naravnanost.

Delo na področju inovativnosti in ustvarjalnosti se ne začne v odrasli dobi, pač pa že zelo zgodaj, v zgodnji šolski dobi, ko je pomembno, da smo pedagoški delavci tisti, ki to znamo vzpodbujati in razvijati. Psihološke študije so pokazale, da je ustvarjalnih 90% petletnikov in kasneje le še 10% sedemletnikov. Kasneje v življenju ostane kreativnih le še 5% populacije (povzeto po Likar).

Na Nacionalni strokovni konferenci Kreativna učna okolja predstavljamo primere kreativnih, inovativnih, drugačnih in zanimivih učnih pristopov. Udeleženci bodo spoznavali praktične in inovativne primere svojih kolegov, ki vsakodnevno odpirajo vrata ustvarjalnosti v razredih.

 

Skip to content