Gostujoči predavatelji

dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka Ministrstva za digitalno preobrazbo

Dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka Ministrstva za digitalno preobrazbo, je pristojna za informacijsko družbo in razvoj digitalnih rešitev. Hkrati je docentka za področje informatike na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in članica Laboratorija za podatkovne tehnologije ter skupine Blockchain Lab:UM. Državna sekretarka bo z uvodnim nagovorom otvorila letošnjo konferenco.

»Lahko ti vzamejo vse, razen znanja. Zato verjamem, da je znanje pot do uspeha.«

izr. prof. dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Dr. Marko Radovan je izredni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Na fakulteti poučuje različne predmete, ki so povezani s poučevanjem odraslih in uporabno IKT v izobraževanju, kot so »Andragoška didaktika«, »Metode izobraževanja odraslih« in »E-izobraževanje«. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji učenja in motivacije odraslih za izobraževanje, udeležbe v izobraževanju odraslih in izobraževalne tehnologije. Sodeloval je pri različnih mednarodnih in nacionalnih projektih, kot npr.  LLL2010 (Towards a Lifelong Learning Society in Europe), PIAAC (Survey of Adult Skills), Digitalna UL — z inovativno uporabo IKT do odličnosti in druge.

 

Miha Kramli, terapevt in vodja centra za zdravljenje zasvojenosti

Še nobena civilizacija ni posegla v zibelko. Naša je. Več kot polovica ljudi prosti čas preživi v virtualnem svetu. Gre za civilizacijski problem. Vedno bolj  je navzoč  vzorec (tako odraslih kot mladih), da odgovor za svoje težave poiščemo v virtualnem svetu. Ravno to, kar nam v realnem svetu primanjkuje, poiščemo v virtualnem.

Mladi, ki so zasvojeni z novo tehnologijo, pogosto zelo burno odreagirajo, ko morajo iz virtualnega prestopiti v realno. Starši pripovedujejo, da že petletniki ob omejitvi igric in risank izgubijo nadzor nad svojim vedenjem. Zaradi sublimalnih sporočil, ki se nahajajo v resničnostih šovih, glasbi, igricah prihaja do “sesutja” samozavesti in samopodobe. Ta sublimalna sporočila določajo kriterije o telesnem izgledu in vplivajo tudi na slog življenja. Pogosto so ti kriteriji nedosegljivi. Kako le priti do najlepšega obraza in telesa? Sledenje umetnim potrebam in kriterijem povzroča hude stiske, ki se lahko izražajo tudi v samopoškodbah, motnjah hranjenja, nasilju itd.

Skip to content