Programski odbor

Predsednik:

Mojmir Klovar, direktor Šolskega centra Celje

Mojmir Klovar, direktor Šolskega centra Celje. Kot strokovnjak na področju informatike in računalništva je bil pobudnik izgradnje računalniškega omrežja na centru, sodeloval pa je tudi pri vseh nadgradnjah in posodobitvah. Aktivno sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih. Sodelavce spodbuja in izobražuje za kreativno rabo informacijske tehnologije pri pouku ter redno spremlja novosti na področju računalništva in informatike, ki jih uvaja v šolsko delo.

 

Člani:

mag. Marijana Kolenko, ravnateljica Osnovne šole Lava

Mag. Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava Celje, že skoraj 20 let uresničuje enega izmed najpomembnejših ciljev – postati razvojna osnovna šola, ki daje učencem kakovostno znanje, privzgoji vrednote in človekoljubnost, jim omogoči kreativno izražanje in ustvarjanje ter jih dobro pripravi za uspešno nadaljevanje šolanja. Stroka in strokovno znanje sta na najvišji stopnički prioritet, h katerim spodbuja tudi vse zaposlene. Za desetletja razvojnega dela v šolstvu je bila nagrajena z nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva.

mag. Andreja Jelen Mernik, predavateljica na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje

Mag. Andreja Jelen Mernik je zaposlena na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje, kjer predava predmeta Poslovno komuniciranje in vodenje ter Trženje in komercialno poslovanje, na šoli pa vodi tudi Karierni center za študente. Ima dolgoletne izkušnje s poučevanjem mladine in odraslih v formalnih in neformalnih programih, sodelovala je pri pripravi več javnoveljavnih programov za odrasle in izvajala izobraževanja za učitelje v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja delavcev v VIZ.

 

izr. prof. dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Dr. Marko Radovan je izredni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Na fakulteti poučuje različne predmete, ki so povezani s poučevanjem odraslih in uporabno IKT v izobraževanju, kot so »Andragoška didaktika«, »Metode izobraževanja odraslih« in »E-izobraževanje«. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji učenja in motivacije odraslih za izobraževanje, udeležbe v izobraževanju odraslih in izobraževalne tehnologije. Sodeloval je pri različnih mednarodnih in nacionalnih projektih, kot npr.  LLL2010 (Towards a Lifelong Learning Society in Europe), PIAAC (Survey of Adult Skills), Digitalna UL — z inovativno uporabo IKT do odličnosti in druge.

 

Organizacijski odbor

Mateja Rajh Jager, Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center

Mateja Rajh Jager, samostojna strokovna sodelavka na projektih, je kot koordinatorka in sodelavka vključena v priprave in izvajanje mednarodnih projektov Erasmus+ ter v številne nacionalne projekte s področja izobraževanja odraslih, ki se izvajajo v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Celje. Poučuje poslovno komunikacijo, vodi in sodeluje pri organizaciji mednarodnih simpozijev, konferenc in drugih dogodkov, v okviru svojega dela pa redno sodeluje z Andragoškim centrom Slovenije in s Centrom RS za poklicno izobraževanje.

 

 

Špela Kumer, Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center

Špela Kumer kot organizatorka izobraževanja odraslih na ŠC Celje skrbi predvsem za projekte Evropskega socialnega sklada plus. Pred tem je v regionalnih in pozneje nacionalnih medijih poročala o dnevno-informativnih vsebinah, zato z izkušnjami na ŠC Celje pomaga pri komunikacijskih aktivnostih in odnosih z javnostmi.

 

 

Andraž Pušnik, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Andraž Pušnik je učitelj računalništva in medijskih vsebin ter koordinator dijaške skupnosti na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje. V svoje delo vključuje kreativne in tehnološke pristope, s katerimi popestri učni proces. Multimedija je velik del njegovega življenja in njeno poznavanje s pridom uporablja tudi za promocijske aktivnosti ŠC Celje. Kot član organizacijskega odbora konference Kreativna učna okolja sodeluje od njenega začetka, kot tehnični in izvedbeni kader pa sodeluje tudi pri različnih mednarodnih projektih in dogodkih.

 

 

mag. Jernej Jančič, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Jernej Jančič, profesor športne vzgoje in magister managementa, je pomočnik ravnateljice na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje. Na ŠC Celje kot poverjenik za Civilno zaščito skrbi za povezanost z zunanjimi službami regijskega centra za obveščanje. V okviru SŠ KER pa je zelo vpet v izvajanje Erasmus+ projektov. Kot član organizacijskega odbora konference Kreativna učna okolja sodeluje od njenega začetka.

 

 

Damir Šketa, Šolski center Celje, Gimnazija Lava

Damir Šketa, profesor športne vzgoje, je pomočnik ravnatelja na Gimnaziji Lava. Koordinira šolska športna tekmovanja na ŠC Celje in opravlja delo administratorja SLOfit meritev športno-vzgojnega kartona. Je član tima Dvig digitalnih kompetenc in NAK. Kot vodja aktiva športnih pedagogov ŠC Celje skrbi za koordinacijo med aktivi posameznih šol in nabavo športne opreme. Kot član aktiva športne vzgoje na Gimnaziji Lava sodeluje pri organizaciji pouka, športnih taborov, športnih dni in družabnih športnih dogodkov.

 

Matic Holobar, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Matic Holobar je učitelj računalništva in organizator praktičnega usposabljanja z delom na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Pri svojem delu se nenehno trudi ostati v trendu z novitetami, tako na programskem, kot tudi strojnem področju računalništva. Poglobljeno raziskuje in uporablja umetno inteligenco, virtualno in obogateno resničnost,  humanoidne robote (Nao, Pepper), ki so redni spremljevalci pri njegovih učnih urah. Dijake se trudi navdihniti z vzorom in vključevanjem v projekte Erasmus+ ter s sodelovanjem z različnimi podjetji v Celju in okolici.
Skip to content