Programski odbor

Predsednik:

Mojmir Klovar, Šolski center Celje

Mojmir Klovar, direktor Šolskega centra Celje. Kot strokovnjak na področju informatike in računalništva je bil pobudnik izgradnje računalniškega omrežja na centru, sodeloval pa je tudi pri vseh nadgradnjah in posodobitvah. Aktivno sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih. Sodelavce spodbuja in izobražuje za kreativno rabo informacijske tehnologije pri pouku ter redno spremlja novosti na področju računalništva in informatike, ki jih uvaja v šolsko delo.

 

 

Člani:

mag. Andreja Jelen Mernik, Šolski center Celje, Višja strokovna šola

Mag. Andreja Jelen Mernik je predavateljica za področji poslovne komunikacije in trženja na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje, do leta 2021 pa je vodila Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Celje. Izvedla je več kot 300  delavnic za delavce v vzgoji in izobraževanju, večino iz področja metodike poučevanja. S svojimi prispevki se redno udeležuje domačih in mednarodnih strokovnih dogodkov in je bila tudi članica več programskih in organizacijskih odborov mednarodnih konferenc.

 

 

ddr. Ana Vovk, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ana Vovk je univerzitetna profesorica, doktorirala je iz tematike pokrajinske ekologije na Univerzi na Dunaju ter iz varstva okolja na Univerzi v Ljubljani. Redno je zaposlena na Univerzi v Mariboru in predava študentom geografije na Filozofski fakulteti ter študentom Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Leta 2007 je ustanovila v okviru Univerze v Mariboru Mednarodni center za ekoremediacije (ekoremediacija pomeni ekosistemska obnova okolja), katerega vodja je in zaposluje mlade na projektih. Je direktorica Inštituta za promocijo varstva okolja ter vodi Mednarodni center za samooskrbo Dole, kjer tudi živi na ekosistemsko zasnovani kmetiji s centrom vitalnega življenja, vzpostavlja pa Pisarno za celostno samooskrbo na obali. Dejavnosti, ki jih izvaja so usmerjene v dvig zavesti ljudi za sobivanje z naravo in za krepitev vitalnosti tako narave kot človeka, zato je napisala več kot 1500 enot, od tega 13 monografij in številne priročnike, skozi katere akademsko znanje usmerja v način življenja ljudi. Izvaja Akademijo za celostno samooskrbo, kjer povezuje mnoge, ki želijo iti po poti samooskrbe.  Njena strast je razumevanje delovanja narave v vseh podrobnostih in ta spoznanja vgrajuje v novo znanost (ki ni zgolj teoretična, ampak življenjska).

 

 

Robert Gajšek, Osnovna šola Hruševec Šentjur

Robert Gajšek je ravnatelj Osnovne šole Hruševec Šentjur od leta 1995. Šola od vsega začetka vlaga v znanje učiteljev na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Kot razvojna šola je sodelovala v projektih Inovativne pedagogike v luči kompetenc 21. stoletja in pomagala dosegati cilje za zagotavljanje digitalnih kompetenc. Ravnatelj je sodeloval v več organizacijskih odborih mednarodnih konferenc. V zadnjih dvajsetih letih je šolo usmeril v aktivno učenje, ustvarjalno mišljenje in delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

 

Organizacijski odbor

Mateja Rajh Jager, Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center

Mateja Rajh Jager, samostojna strokovna sodelavka na projektih, je kot koordinatorka in sodelavka vključena v priprave in izvajanje mednarodnih projektov Erasmus+ (KA1 in KA2) ter v številne nacionalne projekte s področja izobraževanja odraslih, ki se izvajajo v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Celje. Poučuje poslovno komunikacijo, vodi in sodeluje pri organizaciji mednarodnih simpozijev, konferenc in drugih dogodkov, v okviru svojega dela pa redno sodeluje z Andragoškim centrom Slovenije in s Centrom RS za poklicno izobraževanje.

 

 

Špela Kumer, Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center

Špela Kumer kot organizatorka izobraževanja odraslih na ŠC Celje skrbi predvsem za projekte Evropskega socialnega sklada. Pred tem je v regionalnih in pozneje nacionalnih medijih poročala o dnevno-informativnih vsebinah, zato z izkušnjami na ŠC Celje pomaga pri komunikacijskih aktivnostih in odnosih z javnostmi.

 

 

Jerneja Križan, Šolski center Celje, Gimnazija Lava

Jerneja Križan, profesorica angleščine in geografije in organizatorka izobraževanja odraslih, je vključena v redno učno okolje kot predavateljica geografije in je v vsakodnevnem stiku s srednješolci. Je aktivna članica več timov (Infotim, Šolski vrt, ZdravKo Dren itd.) na Šolskem centru Celje in v učno okolje vpleta mnoge vsebine in krepitve spretnosti s področja trajnosti, samooskrbnosti,  mednarodnega povezovanja, eksperimentalnega učenja itd.  Ima izkušnje z delom v ESS projektih in v izobraževanju odraslih. Sodeluje pri izvedbi in koordinaciji aktivnosti v sklopu ŠC Celje (koordinacija TVU, Plastic Pirates, projekt Podvig).

 

 

Andraž Pušnik, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Andraž Pušnik je učitelj računalništva in medijskih vsebin na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje. V svoje delo vključuje kreativne in tehnološke pristope, s katerimi popestri učni proces. Multimedija je velik del njegovega življenja in njeno poznavanje s pridom uporablja tudi za promocijske aktivnosti ŠC Celje. Kot član organizacijskega odbora konference Kreativna učna okolja sodeluje od njenega začetka, kot tehnični in izvedbeni kader pa sodeluje tudi pri različnih mednarodnih projektih in dogodkih.

 

 

mag. Jernej Jančič, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Jernej Jančič, profesor športne vzgoje ter magister managementa, je pomočnik ravnateljice na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje. Na ŠC Celje kot poverjenik za Civilno zaščito skrbi za povezanost z zunanjimi službami regijskega centra za obveščanje. V okviru SŠ KER pa je zelo vpet v izvajanje Erasmus+ projektov. Kot član organizacijskega odbora konference Kreativna učna okolja sodeluje od njenega začetka.

 

 

Damir Šketa, Šolski center Celje, Gimnazija Lava

Damir Šketa, profesor športne vzgoje, je pomočnik ravnatelja na Gimnaziji Lava. Koordinira šolska športna tekmovanja na ŠC Celje in opravlja delo administratorja SLOfit meritev športno-vzgojnega kartona. Je član tima Dvig digitalnih kompetenc in NAK. Kot vodja aktiva športnih pedagogov ŠC Celje skrbi za koordinacijo med aktivi posameznih šol in nabavo športne opreme. Kot član aktiva športne vzgoje na Gimnaziji Lava sodeluje pri organizaciji pouka, športnih taborov, športnih dni in družabnih športnih dogodkov.
Skip to content