Programski odbor

Predsednik:

Mojmir Klovar, Šolski center Celje

Mojmir Klovar, direktor Šolskega centra Celje. Kot strokovnjak na področju informatike in računalništva je bil pobudnik izgradnje računalniškega omrežja na centru, sodeloval pa je tudi pri vseh nadgradnjah in posodobitvah. Aktivno sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih. Sodelavce spodbuja in izobražuje za kreativno rabo informacijske tehnologije pri pouku ter redno spremlja novosti na področju računalništva in informatike, ki jih uvaja v šolsko delo.

 

Člani:

dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Republike Slovenije

Dr. Nevenka Bogataj je strokovno-raziskovalna svetnica na področju izobraževanja odraslih na Andragoškem centru Slovenije. Redno razvija inovativne koncepte kot sta npr. Centri VŽU in skupnostno učenje pa tudi izobraževalne programe kot sta npr. Temeljno in Razširjeno usposabljanje za trajnostni razvoj. Doma je predstavila več dotlej prezrtih ciljnih skupin (lastnice gozda, agrarne skupnosti) in uredila več nacionalnih zbornikov (o študijskih krožkih, o zglednih praksah trajnosti). Deluje tudi kot recenzentka in vabljena predavateljica, v mednarodnem prostoru pa se udejstvuje le na znanstveni ravni s poudarkom na preučevanju skupnostnega upravljanja z naravnimi viri.

 

mag. Andreja Jelen Mernik, Šolski center Celje, Višja strokovna šola

Mag. Andreja Jelen Mernik je predavateljica za področji poslovne komunikacije in trženja na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje, do leta 2021 pa je vodila Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Celje. Izvedla je več kot 300  delavnic za delavce v vzgoji in izobraževanju, večino iz področja metodike poučevanja. S svojimi prispevki se redno udeležuje domačih in mednarodnih strokovnih dogodkov in je bila tudi članica več programskih in organizacijskih odborov mednarodnih konferenc.

 

Organizacijski odbor

dr. Uroš Ocepek, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Dr. Uroš Ocepek je učitelj strokovnih modulov na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje. Doktoriral je s področja računalništva in informatike. Je član skupine RINOS2, strokovne delovne skupine za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo (od vrtca do srednje šole) – skupina deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Je tudi sokoordinator (pod okriljem Centra RS za poklicno izobraževanje) prenove strokovnih in poklicnih izobraževalnih programov s področja računalništva in informatike. Dr. Ocepek pa je tudi inovator, saj je do sedaj prejel preko 10 priznanj za inovacije, ki jih podeljuje Zasavska gospodarska zbornica, prav tako pa je prejel posebno priznanje Slovenske gospodarske zbornice. Pri dijakih spodbuja inovativnost in sodelovalno delo. Letos jeseni bo dr. Ocepek predstavljal Slovenijo na svetovnem izboru Global Teacher Prize 2022. Učitelj dr. Ocepek je tako postal prvi in zaenkrat edini predstavnik srednješolskih učiteljev, ki se mu je uspelo prebiti med peterico najboljših na nacionalnem izboru.

 

Mateja Rajh Jager, Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center

Mateja Rajh Jager, samostojna strokovna sodelavka na projektih, je kot koordinatorka in sodelavka vključena v priprave in izvajanje mednarodnih projektov Erasmus+ (KA1 in KA2) ter v številne nacionalne projekte s področja izobraževanja odraslih, ki se izvajajo v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Celje. Vodi in sodeluje pri organizaciji mednarodnih simpozijev, konferenc in drugih dogodkov (koordinacija TVU, organizacija Parade učenja), z Andragoškim centrom Slovenije pa je sodelovala tudi pri razvoju novega javnoveljavnega programa za mlade osipnike.

 

Natalija Klepej Gržanič, Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije

Natalija Klepej Gržanič je zaposlena kot raziskovalka na Skupnosti višjih strokovnih šol RS. Na Skupnosti je vpeta v številne evropske in nacionalne projekte, skrbi za promocijo višjega strokovnega šolstva ter sodeluje pri pripravi posvetov, konferenc in strokovnih dogodkov. Aktivno sodeluje tudi s CPI pri izvedbi in organizaciji izobraževalnih programov za zaposlene v VIZ.

 

Špela Kumer, Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center

Špela Kumer kot organizatorka izobraževanja odraslih na ŠC Celje skrbi predvsem za projekte Evropskega socialnega sklada. Pred tem je v regionalnih in pozneje nacionalnih medijih poročala o dnevno-informativnih vsebinah, zato z izkušnjami na ŠC Celje pomaga pri komunikacijskih aktivnostih in odnosih z javnostmi.

 

Andraž Pušnik, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Andraž Pušnik je učitelj računalništva in medijskih vsebin na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje. V svoje delo vključuje kreativne in tehnološke pristope, s katerimi popestri učni proces. Multimedija je velik del njegovega življenja in njeno poznavanje s pridom uporablja tudi za promocijske aktivnosti ŠC Celje. Kot član organizacijskega odbora konference Kreativna učna okolja sodeluje od njenega začetka, kot tehnični in izvedbeni kader pa sodeluje tudi pri različnih mednarodnih projektih in dogodkih.

 

Jerneja Križan, Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center

Jerneja Križan, profesorica angleščine in geografije in organizatorka izobraževanja odraslih, je vključena v redno učno okolje kot predavateljica geografije in je v vsakodnevnem stiku s srednješolci. Je aktivna članica več timov (Infotim, Šolski vrt, ZdravKo Dren itd.) na Šolskem centru Celje in v učno okolje vpleta mnoge vsebine in krepitve spretnosti iz področja trajnosti, samooskrbnosti,  mednarodnega povezovanja, eksperimentalnega učenja itd.  Ima izkušnje z delom v ESS projektih in v izobraževanju odraslih. Sodeluje pri izvedbi in koordinaciji aktivnosti v sklopu ŠC Celje (koordinacija TVU, Plastic Pirates, projekt Podvig).

 

mag. Jernej Jančič, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Jernej Jančič, profesor športne vzgoje ter magister managementa, je pomočnik ravnateljice na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje. Na ŠC Celje kot poverjenik za Civilno zaščito skrbi za povezanost z zunanjimi službami regijskega centra za obveščanje. V okviru SŠ KER pa je zelo vpet v izvajanje Erasmus+ projektov. Kot član organizacijskega odbora konference Kreativna učna okolja sodeluje od njenega začetka.

Skip to content