1. Pametna tehnologija in raba v vzgojno-izobraževalnem procesu

Tehnologija v zadnjem času močno spreminja podobo vzgojno-izobraževalnega procesa. Pripomore nam k ustvarjanju novih učnih gradiv, hkrati pa nudi nove načine učenja tako v razredu kot na daljavo. Pametna tehnologija je močno orodje, pomembno pa je, kaj z njo storimo. Omogoča nam hiter in enostaven dostop do informacij, ob enem pa krepi kreativno razmišljanje in medsebojno sodelovanje, tako med učenci samimi, kot tudi z učiteljem. (Pametno) tehnologijo lahko torej s pridom izkoristimo za izboljšanje metod poučevanja, z njo povečamo podporo pri učenju, z uporabo digitalnih orodij pa lahko dosegamo nove ravni produktivnosti.

Priporočene teme / vsebine / naslove lahko najdete TUKAJ.

2. Aktivno državljanstvo

Z identificiranjem pomanjkanja aktivne udeležbe mladih Slovencev na področjih aktivnega državljanstva se srečujemo tudi s pomanjkanjem zavedanja o pomenu državljanstva in z nizko stopnjo nacionalnega ponosa. Šola je za mlade med drugim socializacijski prostor, zato je tukaj pomembno razvijati zavedanje o aktivnem državljanstvu, socialne veščine, sodelovanje, strpnost, spoštovanje do drugačnosti itd. Opolnomočenje strokovnih pedagoških delavcev za krepitev socialnih in čustvenih kompetenc v šoli je ena izmed prednostnih tem izobraževanj profesionalnega usposabljanja MIZŠ za leto 2022. Z vzpodbujanjem k aktivnosti, prepoznavanju dobrih priložnosti na tem področju in deljenjem primerov dobrih praks bomo z letošnjim sklopom na temo aktivnega državljanstva, socialnih in čustvenih kompetenc vzpodbujali k aktivaciji strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na tem področju.

Priporočene teme / vsebine / naslove lahko najdete TUKAJ.

3. Iz teorije v prakso in nazaj

Strokovnjaki v vzgoji in izobraževanju smo dolžni mlade pripraviti na uporabo znanja in praktičnih veščin v vsakdanjem življenju in na trgu dela. Pri tem je ključnega pomena praktična raba teoretičnih znanj, saj imajo učeči se sicer ogromne količine teoretičnih znanj, v konkretnih delovnih situacijah pa tega znanja pogosto ne znajo osmisliti. Strokovna osmišljenost splošnih predmetov je tako lahko zanimiv izziv že v osnovnih šolah s popularizacijo tehničnih veščin in predmetov, v srednjih (predvsem poklicnih in strokovnih) šolah pa je vključevanje stroke v splošni del izobraževanja že kar nujno.

Priporočene teme / vsebine / naslove lahko najdete TUKAJ.

Skip to content