Človek potrebuje tehnologijo ali tehnologija potrebuje človeka?

V vzgoji in izobraževanju se soočamo s hitrimi tehnološkimi, trajnostnimi in družbenimi spremembami, ki vplivajo na naše delo in učno motivacijo, vedenje in znanje učečih se. Znanost in tehnologija dosegata neslutene razsežnosti, prav tako pa ne gre zanemariti podnebnih sprememb in trajnostnega vidika izobraževanja.

Kako pa se vi soočate z izzivi prihodnosti? Kakšno bo poučevanje v prihajajočih letih in katere ključne kompetence bo potreboval strokovnjak v vzgoji in izobraževanju za uspešno delo? Bo morda vodenje učencev, dijakov in zaposlenih v vzgoji in izobraževanju postavljeno pred nove izzive in preizkušnje?

Želimo slišati konkretne rešitve za izboljšanje metod poučevanja, vključevanje elementov trajnosti, tehnologije in vodenja v poučevanje in drugo vzgojno-izobraževalno delo, izmenjati ideje ter spoznati primere dobre prakse.

Vaš prispevek naj odgovarja na ključno vprašanje letošnje konference, pri čemer se lahko oprete na različne vidike, teme in vsebine.

Skip to content